(BĐT) - UBND tỉnh Yên Bái vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
Yên Bái chỉ định nhà đầu tư dự án BT nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ

 Nhà đầu tư được chỉ định là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính.

Theo Quyết định phê duyệt, Dự án sẽ thực hiện tại TP. Yên Bái và huyện Trấn Yên, với chiều dài tuyến đường là 4,15 km. Tổng vốn đầu tư Dự án bao gồm cả chi phí lãi vay là 418,454 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 21 tháng.

Trước đó (năm 2017), UBND tỉnh Yên Bái đã có quyết định phê duyệt dự án khả thi đầu tư xây dựng công trình đường nối này do Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính chuẩn bị. Theo phương án tài chính của Dự án, nguồn vốn để triển khai toàn Dự án là vốn tự có của nhà đầu tư và nguồn vốn hợp pháp do nhà đầu tư huy động. Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất để thực hiện dự án khác với tổng diện tích đất dự kiến là 131,66 ha.

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính có địa chỉ tại TP. Hà Nội.