(BĐT) - Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia thuộc Bộ Y tế vừa đề nghị các công ty sản xuất, kinh doanh dược phẩm trên toàn quốc cung cấp báo giá một số thuốc thuộc Danh mục đấu thầu tập trung quốc gia năm 2022.

Danh mục thuốc cần báo giá gồm có: thuốc tiêm/thuốc tiêm truyền Oxaliplatin 100mg Nhóm 2 và thuốc tiêm/thuốc tiêm truyền Paclitaxel 100mg Nhóm 2.

Giá kế hoạch đã được phê duyệt của Oxaliplatin Nhóm 1 là 440.680 đồng; Paclitaxel Nhóm 1 là 561.228 đồng.

Theo yêu cầu, giá kế hoạch Nhóm 2 không cao hơn giá kế hoạch của thuốc Nhóm 1.

Báo giá của các doanh nghiệp là cơ sở để Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu các thuốc thuộc Danh mục đấu thầu tập trung quốc gia năm 2022.