(BĐT) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng danh mục doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa theo từng năm (giai đoạn 2017 - 2020).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Trong đó có lộ trình xác định giá trị DN cho từng DN thực hiện cổ phần hóa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 4 và quý II/2017.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập, danh mục đơn vị sự nghiệp công lập của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần; danh mục DN có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật trong việc thực hiện nghĩa vụ chuyển giao không bồi hoàn của các nhà đầu tư trong các hợp đồng liên doanh, hợp tác kinh doanh với DN Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/5/2017.