(BĐT) - Sau giai đoạn thí điểm, từ đầu năm 2017, Bộ quy tắc quản trị doanh nghiệp (CGC) sẽ chính thức được áp dụng tại trên 200 doanh nghiệp (DN) mà Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đang nắm vốn.
Để phát triển bền vững, doanh nghiêp cần có cơ chế quản trị tin cậy, tuân thủ các nguyên tắc. Ảnh: Lê Tiên

Để phát triển bền vững, doanh nghiêp cần có cơ chế quản trị tin cậy, tuân thủ các nguyên tắc. Ảnh: Lê Tiên

Đây là thông tin vừa được SCIC công bố tại Hội thảo “Các thông lệ quốc tế tốt về quản trị công ty dành cho DN có vốn nhà nước” tổ chức chiều ngày 29/3 tại Hà Nội.

Theo SCIC, để phát triển bền vững và thu hút các nguồn vốn đầu tư dài hạn, DN cần có cơ chế quản trị DN đáng tin cậy, phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực về quản trị DN tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, hiện hầu hết các DN trong danh mục đầu tư của SCIC được “thoát thai” nhờ quá trình cổ phần hóa DN nhà nước, nên ít nhiều vẫn chịu ảnh hưởng lối tư duy cũ với phương thức quản lý kinh doanh lạc hậu.

Trước thực trạng đó, tháng 11/2015, SCIC đã ký thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để JICA hỗ trợ việc xây dựng Bộ quy tắc quản trị DN (gọi tắt là CGC) cho các DN có vốn góp của SCIC.

Một trong những điểm nổi bật của bộ quy tắc này là quyền của cổ đông và đối xử bình đẳng với cổ đông. Theo đó, cổ đông phải có quyền tham gia và được cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về các quyết định liên quan tới những thay đổi cơ bản của DN, như sửa đổi điều lệ DN hay các văn bản quản trị tương đương; phát hành cổ phiếu; bầu chọn, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm thành viên HĐQT hoặc kiểm soát viên; các giao dịch bất thường, bao gồm quyết định đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN và việc chuyển nhượng tất cả hay một phần lớn tài sản của DN, dẫn đến việc bán DN.