(BĐT) - Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam năm 2020 (VRDF 2020) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức dự kiến diễn ra vào ngày 29/9/2020.
VRDF là diễn đàn cải cách và phát triển thường niên lớn nhất Việt Nam, tập trung giải quyết những vấn đề nóng bỏng, có tác động sâu rộng, lâu dài tới sự phát triển đất nước. Ảnh: Lê Tiên

VRDF là diễn đàn cải cách và phát triển thường niên lớn nhất Việt Nam, tập trung giải quyết những vấn đề nóng bỏng, có tác động sâu rộng, lâu dài tới sự phát triển đất nước. Ảnh: Lê Tiên

Bắt đầu tổ chức từ năm 2018, VRDF là diễn đàn cải cách và phát triển thường niên lớn nhất Việt Nam, đi sâu vào các lĩnh vực liên quan đến cải cách và xây dựng thể chế mới cho phát triển, tập trung vào những vấn đề nóng bỏng cần phải giải quyết bằng các giải pháp mới, có tác động sâu rộng, liên tục và lâu dài tới sự phát triển đất nước. VRDF 2020 dự kiến lấy chủ đề: “Việt Nam: Hành động để phục hồi tăng trưởng theo hướng bao trùm và bền vững trong kỷ nguyên Covid-19”.

Bộ KH&ĐT cho biết, VRDF 2020 được tổ chức trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thay đổi so với trước đây, nhất là sau khi xảy ra đại dịch Covid-19, đòi hỏi Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam phải có những hành động nhanh chóng, quyết liệt để ứng phó. Theo chương trình dự kiến, Diễn đàn sẽ có 2 phiên thảo luận về các chủ đề: Covid-19 và hành động của Việt Nam nhằm nắm bắt cơ hội, nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu; Chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu theo hướng bao trùm và bền vững.

Thông qua Diễn đàn, đại diện các cơ quan của Chính phủ, các đối tác phát triển, các doanh nghiệp, giới khoa học… sẽ cùng thảo luận nhiều vấn đề cải cách và phát triển của Việt Nam trong bối cảnh mới; phản ánh các vấn đề lớn và doanh nghiệp, người dân quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh nhiều thách thức và cơ hội mới đang xuất hiện; đề xuất những giải pháp, hành động có tính khả thi cao… Qua đó, tiếp tục đóng góp cho xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.