(BĐT) - Một chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được thiết kế tốt có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam. Tuy nhiên, việc thực thi hiệu quả còn quan trọng hơn. Vì thế, các ưu tiên và hành động không chỉ cần được xác định rõ ràng mà còn phải khả thi thông qua việc tính đến bối cảnh địa phương và các bên tham gia.

Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam (VRDF) 2019 sẽ tập trung thảo luận về giải pháp để Việt Nam có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên các chính sách của mình và xây dựng một chương trình cải cách khả thi trong thập kỷ tới.

Đồng chủ trì VRDF 2019, trong bài phát biểu của mình, ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nêu rõ mục tiêu của VRDF 2019.

VRDF 2019: Xác định ưu tiên, hành động khả thi cho chiến lược phát triển đất nước ảnh 1

Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dion phát biểu tại VRDF 2019. Ảnh: Lê Tiên

Theo ông Ousmane Dione, thập kỷ tới, Việt Nam có nhiều cơ hội, nhưng có cả rủi ro. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ đầy biến động, khi các biên giới đang đóng lại, và căng thẳng thương mại đang gia tăng. Đồng thời, những thay đổi công nghệ đang diễn ra với một tốc độ chưa từng thấy. Những biến đổi này đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, vốn phụ thuộc rất nhiều vào thương mại toàn cầu như một động lực tăng trưởng. Vào thời điểm này, mô hình kinh tế của Việt Nam cũng đang đối mặt với một số thách thức trong nước, bao gồm dân số già hoá nhanh, hình thành vốn và tỷ lệ sinh lời từ đầu tư thấp, suy thoái vốn tự nhiên, vốn nhân lực yếu, khả năng giảm tốc độ tăng năng suất…

Vì vậy, mặc dù Việt Nam có mọi tiềm năng để duy trì thành công sự phát triển của mình, vẫn cần có những đổi mới để đất nước có thể nắm bắt các cơ hội trong tương lai và quản lý các rủi ro được nêu ở trên.

Trong bối cảnh này, VRDF 2019 sẽ thảo luận về hai lĩnh vực cải cách quan trọng đối với Việt Nam và đóng góp vào việc xây dựng lộ trình phát triển của Việt Nam trong thập kỷ tới.

Thứ nhất là tìm cách giải quyết một điểm yếu cơ bản trong mô hình tăng trưởng hiện tại. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển nhanh chóng, Việt Nam có cơ hội lớn để tăng năng suất bằng cách tiến gần hơn tới ngưỡng công nghệ toàn cầu thông qua tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Xác định các phương án chính sách để thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là nội dung quan trọng của Diễn đàn.

Thứ hai liên quan đến các thể chế thị trường. Mặc dù có những thành tựu ấn tượng trong quá trình chuyển đổi kinh tế, Việt Nam vẫn chưa xây dựng thành công một hệ thống các thể chế thị trường phát triển có hiệu lực và hiệu quả. Điều này đã cản trở sự phát triển lành mạnh của khu vực tư nhân trong nước. Làm thế nào Việt Nam có thể hiện đại hóa thể chế thị trường và quản trị quốc gia, từ đó tạo ra một môi trường nơi các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân có thể phát triển và trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng? Tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi quan trọng này sẽ là trọng tâm thứ hai trong thảo luận tại VRDF 2019.