#VRDF 2020
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2020. Ảnh: Lê Tiên

Những công thức để Việt Nam tiến nhanh trong bối cảnh mới

(BĐT) - Việc làm thế nào để Việt Nam thu được lợi ích lớn hơn khi tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu đã được bàn đến nhiều trước đây, nhưng bối cảnh Covid-19 đặt ra yêu cầu phải hành động nhanh hơn, cách làm khác hơn. Nhiều công thức đã được các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2020 (VRDF 2020) để doanh nghiệp Việt Nam không còn cảnh “thu tiền lẻ khi tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu”.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại VRDF 2020. Ảnh: Lê TIên

VRDF 2020: “Phải có tư duy vượt lên trước, nhất quyết không chịu đi theo, đi sau”

(BĐT) -  “Chúng ta nhất thiết cần có được tư duy đột phá, quyết tâm và táo bạo, dám nghĩ, dám làm; phải có tư duy vượt lên trước chứ nhất quyết không chịu đi theo, đi sau. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể nắm chặt lấy các cơ hội, bắt kịp, tiến cùng sự phát triển của thế giới” . Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Diễn đàn thường niên về Cải cách và Phát triển Việt Nam lần thứ ba năm 2020 (VRDF 2020).
Kết quả thảo luận từ VRDF 2020 sẽ đóng góp cho việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Ảnh: Lê Tiên

VRDF 2020: Hành động để phục hồi tăng trưởng trong kỷ nguyên Covid-19

(BĐT) - Hôm nay (29/9/2020), Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam năm 2020 (VRDF 2020) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức, diễn ra tại Hà Nội, với chủ đề: "Việt Nam: Hành động để phục hồi tăng trưởng theo hướng bền vững và bao trùm trong Kỷ nguyên Covid-19".
Việt Nam có cơ hội đón làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài dịch chuyển nhờ làm tốt chính sách ứng phó với Covid-19. Ảnh: Lê Tiên

VRDF 2020: Tìm kiếm, nắm bắt cơ hội phát triển mới

(BĐT) - Ngày mai (29/9/2020), Diễn đàn thường niên về Cải cách và Phát triển Việt Nam năm 2020 (VRDF) sẽ diễn ra tại Hà Nội. Diễn đàn lần này sẽ hiến kế để Việt Nam phục hồi tăng trưởng theo hướng bao trùm và bền vững, trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ra những rủi ro bất định, nhiều thách thức nhưng cũng không ít cơ hội cho Việt Nam.