VNSteel lãi 59 tỷ đồng trong quý III/2021, tăng trưởng 20%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2021 với doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 9.090 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ở mức 59 tỷ đồng, tăng tương ứng 22% và 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của VNSteel đạt 9.090 tỷ đồng trong quý III/2021
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của VNSteel đạt 9.090 tỷ đồng trong quý III/2021

Lũy kế 9 tháng, VNSteel ghi nhận lãi trước thuế 1.231 tỷ đồng, tăng 236% so với cùng kỳ năm 2020 nhờ giá thép tăng mạnh và lượng tiêu thụ thép khả quan trong 6 tháng đầu năm.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2021, số dư tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của VNSteel ở mức 3.167 tỷ đồng, tăng gần 47% so với đầu năm. Khoản phải thu cũng tăng mạnh từ 1.874 tỷ đồng lên 2.663 tỷ đồng. Hàng tồn kho ở mức 6.153 tỷ đồng, tăng 64% so với đầu năm.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư