(BĐT) - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là một trong những điểm sáng về triển khai đấu thầu qua mạng trong thời gian qua. Phó Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm đã chia sẻ với Báo Đấu thầu về cách làm sáng tạo để tạo “cú hích” đẩy mạnh đấu thầu qua mạng trên diện rộng tại đơn vị này.
Để thực hiện hiệu quả công tác đầu tư và đấu thầu, VNPT đã tăng cường phân cấp và ủy quyền để tạo sự chủ động cho các đơn vị thành viên

Để thực hiện hiệu quả công tác đầu tư và đấu thầu, VNPT đã tăng cường phân cấp và ủy quyền để tạo sự chủ động cho các đơn vị thành viên

Được biết, năm 2016, VNPT có 90 gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng với tổng giá trị trúng thầu trên 157 tỷ đồng. Trong năm 2017, tình hình triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng tại Tập đoàn như thế nào? Ông đánh giá gì về kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng trong thời gian qua tại VNPT?

Với sự trợ giúp nhiệt tình của các cán bộ Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thấy rõ được lợi ích của triển khai đấu thầu qua mạng, Lãnh đạo Tập đoàn đã quán triệt các đơn vị thành viên từng bước triển khai trên diện rộng công tác đấu thầu qua mạng bằng việc giao chỉ tiêu đấu thầu qua mạng theo từng năm và giám sát triển khai thực hiện. Kể từ năm 2017, VNPT bắt đầu áp dụng KPI (chỉ số đo lường hiệu quả công việc) về đấu thầu qua mạng trong hệ thống thẻ điểm cân bằng (BSC) để đánh giá việc hoàn thành công tác đấu thầu qua mạng của các đơn vị, theo đó các đơn vị phải thực hiện đấu thầu qua mạng đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi, hạn chế quy mô nhỏ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

VNPT với “cú hích” triển khai e-GP trên diện rộng ảnh 1
Phó Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm
Xin cho biết những thuận lợi, khó khăn từ việc triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng tại Tập đoàn? Tập đoàn có kiến nghị, đề xuất gì để khắc phục khó khăn, đẩy mạnh đấu thầu qua mạng?

Đấu thầu qua mạng thể hiện tính công bằng, công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí nhằm tăng tính cạnh tranh và tăng hiệu quả trong đấu thầu. Hiện nay, các đơn vị của VNPT đã quen dần với việc thực hiện đấu thầu trên mạng, một phần do VNPT áp dụng đánh giá chỉ tiêu về đấu thầu qua mạng, một phần do tính thuận tiện của việc sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong triển khai đấu thầu.

Khó khăn lớn nhất đối với việc thực hiện đấu thầu qua mạng là hạn chế về số lượng nhà thầu tham gia. Thực tế triển khai 09 gói thầu của VNPT Hà Nội (một đơn vị thành viên của VNPT) trên địa bàn Hà Nội từ đầu năm 2017 cho thấy: 01 gói thầu không có nhà thầu tham dự, 03 gói thầu có 1 nhà thầu tham dự, 04 gói thầu có 2 nhà thầu tham dự, chỉ có 01 gói thầu có 3 nhà thầu tham dự. VNPT đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư có giải pháp giới thiệu, phổ biến để các nhà thầu biết và sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời tăng cường tập huấn công tác đấu thầu qua mạng.

Về công tác đấu thầu tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Lãnh đạo VNPT cho biết, nhìn chung công tác đầu tư và đấu thầu của VNPT được thực hiện nghiêm túc và đạt được các yêu cầu đề ra. Để thực hiện hiệu quả công tác đầu tư và đấu thầu, VNPT đã tăng cường phân cấp và ủy quyền trong đầu tư xây dựng để tạo sự chủ động cho các đơn vị, đồng thời đẩy mạnh mua sắm tập trung nhằm tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa, dịch vụ và nâng cao hiệu quả mua sắm thông qua đấu thầu lô lớn. Kết quả cụ thể của công tác đầu tư và đấu thầu đã kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển mạng lưới và kinh doanh của Tập đoàn.