VNM: Nhân viên sẽ được mua cổ phiếu với giá chỉ bằng 1/4 thị giá

CTCP Sữa Việt Nam (VNM – sàn HOSE) vừa công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).
VNM: Nhân viên sẽ được mua cổ phiếu với giá chỉ bằng 1/4 thị giá

Theo đó, VNM dự kiến phát hành gần 9,44 triệu cổ phiếu ESOP, trong đó, có 8.915.000 cổ phần phát hành mới và bán hết toàn bộ 522.795 cổ phiếu quỹ hiện có, tổng tỷ lệ phát hành 0,78% (tỷ lệ phát hành mới 0,74%).

Số cổ phiếu ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm với điều khoản cụ thể, năm thứ nhất, 60% số cổ phiếu đã nộp tiền mua được phép chuyển nhượng sau 12 tháng kể từ ngày công ty gửi báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và bán cổ phiếu quỹ cho UBCKNN.

Năm thứ hai, sau 12 tháng kể từ thời điểm công ty cho phép chuyển nhượng cổ phiếu năm thứ nhất, nhân viên được phép chuyển nhượng tiếp 20% số cổ phần đã nộp tiền mua.

Năm thứ ba, sau 12 tháng kể từ thời điểm công ty cho phép chuyển nhượng cổ phiếu năm thứ hai, nhân viên được phép chuyển nhượng nốt 20% số cổ phiếu đã nộp tiền mua còn lại.

Giá phát hành và giá bán cổ phiếu quỹ được xác định 37.720 đồng/cổ phiếu. Ngày cuối cùng nộp tiền mua cổ phiếu vào 11/7.

Như vậy để mua lượng cổ phiếu trên, cán bộ nhân viên của VNM sẽ phải chi ra hơn 356 tỷ đồng, trong khi, với mức giá hiện tại trên thị trường 139.000 đồng/CP, lẽ ra họ phải chi tới hơn 1.300 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư