(BĐT) - Ngày 21/7, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2019, với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 31/7/2020.

Với 67,86 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Vinasun sẽ chi 67,86 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Kết thúc năm 2019, Công ty đạt hơn 1.991 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 3,96% so với năm 2018. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng gần 22,1%, đạt 108,66 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2019 là 649,75 tỷ đồng, ngoài ra Công ty còn 86,93 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 268,69 tỷ đồng quỹ đầu tư và phát triển.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên mới đây, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu 1.180 tỷ đồng, giảm hơn 59% so với thực hiện năm 2019; lợi nhuận sau thuế âm 115 tỷ đồng.

Quý I/2020, Công ty đạt doanh thu 366 tỷ đồng, giảm 31% so với quý I/2019; lợi nhuận sau thuế âm hơn 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2019 lãi ròng 32 tỷ đồng.