(BĐT) - Ngày 8/7 tới, Tổng công ty Viglacera - CTCP sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 20/7/2020.

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang niêm yết và lưu hành 448,35 triệu cổ phiếu, Viglacera sẽ phải chi 493,19 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Mới đây, tại ĐHCĐ thường niên, Viglacera đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 8.300 tỷ đồng, lãi trước thuế hợp nhất đạt 750 tỷ đồng, chia cổ tức tối thiểu ở mức 10,5%.

5 tháng đầu năm 2020, Tông công ty ước lợi nhuận trước thuế đạt 343 tỷ đồng, hoàn thành 46% kế hoạch năm.