Vicem Bao bì Bỉm Sơn dự kiến lỗ 0,18 tỷ đồng quý I/2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Hội đồng Quản trị Công ty CP Vicem Bao bì Bỉm Sơn vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I và năm 2023. Theo đó, Công ty dự kiến tiêu thụ 48 triệu vỏ bao, tương ứng với doanh thu thuần bán hàng 260,755 tỷ đồng và 1,526 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Trong quý I/2023, Công ty dự kiến đạt 61,68 tỷ đồng doanh thu và lỗ 0,18 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về công tác tài chính, Công ty đề xuất xây dựng phương án thu hồi công nợ đối với Công ty TNHH MTV Khoáng sản Vôi Việt, đồng thời tính toán để có phương án trích lập dự phòng dần khoản nợ phải thu đối với Khoáng sản Vôi Việt.

Năm 2022, Vicem Bao bì Bỉm Sơn ghi nhận 263,6 tỷ đồng doanh thu và 1,557 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm so với kết quả thực hiện năm 2021 (lợi nhuận trước thuế đạt 4,625 tỷ đồng).

Chuyên đề