(BĐT) - Tổng công ty Vận tải Hà Nội vừa được Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị (Bên mời thầu) thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nội lựa chọn thực hiện 4 gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với 17 tuyến buýt với tổng giá trúng thầu gần 303 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đó là Gói thầu số 06 Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho tuyến buýt số 116: Yên Trung (Thạch Thất) - Khu công nghiệp Phú Nghĩa (giá trúng thầu 81,807 tỷ đồng); Gói thầu số 05 Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho tuyến buýt số 115: thị trấn Vân Đình - Xuân Mai (giá trúng thầu 91,054 tỷ đồng); Gói thầu số 02 Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho tuyến buýt số 67: Phùng - Bến xe Sơn Tây (giá trúng thầu 65,326 tỷ đồng); Gói thầu số 01 Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho tuyến buýt số 66: Bến xe Yên Nghĩa - Phùng (giá trúng thầu 64,72 tỷ đồng).

Cán bộ thuộc Bên mời thầu cho biết, số lượng nhà thầu tham dự các gói thầu trên không nhiều, có gói thầu đã phải gia hạn thời gian đóng thầu nhưng vẫn không đủ 3 nhà thầu tham dự.

Theo tìm hiểu, tháng 1/2016, Tổng công ty Vận tải Hà Nội được Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị công bố trúng 6 gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP. Hà Nội.