(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 25%, nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu phát hành thêm. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/10/2020.

Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phấn phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2019. Như vậy, Công ty ước tính sẽ phát hành thêm 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức, nâng số lượng cổ phiếu lưu hành lên 200 triệu cổ phiếu.

6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 549 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 28,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 38% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, năm 2020, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 2.002 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 302 tỷ đồng, tương ứng giảm 38% và 41% so với kết quả thực hiện năm 2019.