TV2 chốt quyền chia cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 16/11 tới, Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 (mã chứng khoán: TV2) sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, từ ngày 27/12/2022. Đồng thời, phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 5:1.

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 13,5 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10:3.

Về hoạt động kinh doanh, quý III/2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 403,53 tỷ đồng, giảm 74,98% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế cũng giảm tới gần 90%, chỉ đạt 10,24 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu 1.033,21 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt tỷ đồng, tương ứng giảm 68,87% và 79,33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chuyên đề