Năm 2016, TRC đặt kế hoạch khai thác sản lượng 9.100 tấn, giảm 14% so với thực hiện năm 2015.
TRC đặt kế hoạch lợi nhuận giảm hơn 50% so với năm 2015

CTCP Cao su Tây Ninh (TRC) cho biết, trong năm 2015, Công ty đạt sản lượng khai thác 10.579 tấn, năng suất bình quân đạt 2,21 tấn/héc ta/năm, tổng doanh thu Công ty đạt mức 415 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch cả năm và lợi nhuận trước thuế đạt 57,5 tỷ đồng, vượt hơn 46% so với chỉ tiêu kế hoạch 2015. 

Năm 2016, TRC đặt kế hoạch khai thác sản lượng 9.100 tấn, giảm 14% so với thực hiện năm 2015. Công ty cũng đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2016 đạt 338,5 tỷ đồng, giảm 18% so với thực hiện năm 2015; lãi trước thuế chỉ còn hơn 37,6 tỷ đồng, giảm gần 20 tỷ đồng, tương đương với giảm hơn 50% so với năm 2015. 

Nguyên nhân đặt kế hoạch giảm mạnh theo TRC là do giá cao su vẫn đang có xu hướng giảm và khó có sự hồi phục mạnh trong năm 2016. 

HĐQT TRC đã thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 15/4.

Theo ĐTCK