(BĐT) - Mới đây, Công ty CP Traphaco (mã chứng khoán: TRA) đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, dự kiến diễn ra trong tháng 3/2021.

Theo đó, trong năm 2021, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 2.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 240 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 11% so với kết quả thực hiện của năm 2020.

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 1.908 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch (2.000 tỷ đồng).

Phía Công ty giải trình do trình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến giãn cách xã hội, ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế nói chung và thị trường dược phẩm nói riêng. Trong đó, thị trường ETC suy giảm do người dân hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh và các kế hoạch đấu thầu lùi thời gian so với dự kiến.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 216,7 tỷ đồng, vượt 16,7% so với kế hoạch (180 tỷ đồng). Nguyên nhân do Công ty đã tăng cường quản trị chi phí, tiết giảm các chi phí kém hiệu quả, lãng phí, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, có biên lợi nhuận tốt. Đồng thời, Công ty đã đàm phán với các nhà cung ứng để chủ động giảm giá vật tư đầu vào.