Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã TLH) cho biết, quý I/2016, do diễn biến giá thép thế giới tăng, nên tình hình kinh doanh của Thép Tiến Lên rất khả quan.
TLH: Quý I lãi sau thuế xấp xỉ 100 tỷ đồng

Cụ thể, trong quý I/2016, Công ty lãi sau thuế khoảng 100 tỷ đồng. Ông Hà cho biết, trong vài ngày tới, Công ty sẽ công bố báo cáo tài chính, và thực hiện kiểm toán ngay báo cáo tài chính quý I/2016 để sớm đưa Công ty ra khỏi diện cảnh báo do lỗ lũy kế.

Cũng theo ông Hà, năm 2015, Thép Tiến Lên đặt mục tiêu thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE) 25%, nhưng nhiều khả năng, Công ty sẽ sớm vượt kế hoạch này. Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên dự kiến diễn ra ngày 17/4/2016, Công ty sẽ đồng thời trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016.

Theo ĐTCK