(BĐT) - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, hiện đơn vị đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác cổ phần hóa (CPH).

Đến thời điểm ngày 30/6 vừa qua, Tập đoàn còn tồn tại các khoản nợ khó đòi. Trước hết là khoản cổ tức 13,260 tỷ đồng của Công ty Than Cọc Sáu do chưa thu hồi được.

TKV còn khoản công nợ phải thu khó đòi của Công ty Đầu tư thương mại và phát triển Hà Nội - Chi nhánh Đà Nẵng (HAPEXCO) được chuyển về Tập đoàn từ Công ty Vật tư vận tải và xếp dỡ năm 2007. Số công nợ phải thu đến nay là 61,48 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tiến trình CPH cũng gặp khó khăn do các dự án dừng thực hiện như: chi phí thực hiện Dự án đầu tư Cảng Kê Gà Bình Thuận 88,7 tỷ đồng do dừng đầu tư theo chỉ đạo; Dự án Khu lấn biển hình thành cụm Công nghiệp Cẩm Phả 107 tỷ đồng đang tìm kiếm nhà đầu tư để chuyển nhượng theo quy định. Ngoài ra, TKV cũng gặp vướng mắc khác liên quan đến tài sản hình thành từ nguồn Quỹ phúc lợi và nguồn xã hội hóa; sắp xếp nhà đất…

Theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ TKV, TKV đề xuất tiến độ CPH, trong đó: thời điểm ban hành quyết CPH trước ngày 30/9/2021; thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là ngày 1/10/2021; thời điểm phê duyệt giá trị DN là 30/7/2022; thời điểm hoàn thành bán cổ phần lần đầu là 31/10/2022 và thời điểm chuyển thành công ty cổ phần là 31/12/2022.

Trước đó, tại Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện CPH đến hết năm 2020 thì TKV phải hoàn thành cổ phần hóa trong năm nay.