Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tăng lương

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016. Theo đó, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực.
Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tăng lương

Trong đó sẽ tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, lễ hội, sử dụng xăng xe…; tiết kiệm tối thiểu 15% chi đoàn ra, đoàn vào, không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước, rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó các cấp các ngành phải tiến hành chống lãng phí, phấn đấu tiết kiệm từ 10% đến 15% tổng mức đầu tư; cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư