• Tổng công ty Thuốc lá tiết kiệm hơn 18 tỷ đồng qua đấu thầu

  23/02/2016 09:04

  (BĐT) - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cho biết, năm 2015, toàn tổ hợp Tổng công ty đã triển khai thực hiện 46 gói thầu với tổng giá gói thầu là 258.908,3 triệu đồng; tổng giá trúng thầu là 240.849,4 triệu đồng, tiết kiệm thông qua đấu thầu là 18.058,4 triệu đồng. 
 • Tiết kiệm qua đấu thầu tại Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ đạt 38,3 tỷ đồng

  19/02/2016 11:00

  (BĐT) - Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam cho biết, năm 2015 Viện đã triển khai lựa chọn nhà thầu cho 147 gói thầu, tổng giá gói thầu là 2.889.335 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 2.851.034 triệu đồng, tiết kiệm 38.301 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu là 1,33%. 
 • Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tăng lương

  05/02/2016 16:17

  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016. Theo đó, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực.
 • Hoàn thành đấu thầu bảo dưỡng toàn bộ hệ thống quốc lộ

  21/01/2016 08:49

  (BĐT) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) cho biết, trong năm 2015, TCĐB đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung về đường bộ nhằm xác định chiều dài toàn hệ thống quốc lộ trong cả nước (21.109 km); rà soát, phân loại thời gian sửa chữa định kỳ các đoạn đường để phục vụ cho xây dựng kế hoạch bảo trì và kiểm soát chất lượng sau khi sửa chữa, đưa vào khai thác.

chuyên đề

Kết nối đầu tư