3 giải thưởng cho công trình xây dựng chất lượng

(BĐT) - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Thông tư Hướng dẫn Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. 

Theo dự thảo Thông tư trên, có 3 giải thưởng cho công trình xây dựng chất lượng gồm: Giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao; Giải thưởng Gói thầu chất lượng cao; Giải thưởng Công trình tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm, gồm: Lập hồ sơ không trung thực để đề nghị cơ quan, cấp có thẩm quyền giới thiệu, đề cử, bình chọn, xét thưởng; Không tuân theo thủ tục, gây khó khăn hoặc đặt ra các thủ tục phức tạp, không đúng quy định trong quá trình tổ chức giải thưởng; Lợi dụng giải thưởng đã được trao để có hành vi vi phạm pháp luật.       

Chuyên đề

Kết nối đầu tư