(BĐT) - Ngày 28/5 tới, Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 7,2 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 cho cổ đông, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 72 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng phát hành hơn 7,2 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành 1:1.

Kết thúc năm 2019, Công ty đạt 2.123,77 tỷ đồng doanh thu thuần; lợi nhuận sau thuế giảm mạnh tới hơn 70% so với năm trước.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu ở mức 2.091 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 17 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến là 5%.