(BĐT) - Theo thông tin từ cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2015 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (mã chứng khoán VSH), Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum sau khi hiệu chỉnh có tổng số vốn đầu tư 7.407 tỷ đồng. Trước đó, tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án là 5.744 tỷ đồng, thấp hơn 1.663 tỷ đồng so với hiện tại.

Vốn đối ứng của Dự án tương đương hơn 2.300 tỷ đồng, lấy từ nguồn lợi nhuận tích lũy của Công ty. Còn lại hơn 5.100 tỷ đồng Công ty phải đi vay từ ngân hàng và phát hành trái phiếu. Sau khi vay từ các ngân hàng trong nước và nước ngoài, hiện Công ty còn thiếu khoảng 1.600 tỷ đồng. Công ty dự kiến phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với lãi suất 8%/năm. Tuy nhiên, kế hoạch này bất thành do ĐHCĐ không thông qua. Công ty có thể sẽ phải vay ngân hàng với lãi suất từ 10 - 10,5%/năm cho dự án nhiều tai tiếng này.