1. Bên mời cạnh tranh: Công ty Cổ phần Thiết bị Việt Nhật.

2. Tên đơn hàng: Sà lan Ponton.

3. Nội dung chính của đơn hàng:

Mua 03 sà lan Ponton trên 2000 tấn cũ:

+ Kích thước chiều ngang > 17 m;

+ Kích thước chiều dài 50 m;

+ Kích thước chiều cao >3.5 m.

4. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào giá cạnh tranh.

5. Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá: Từ 08h00, ngày 19/03/2020 đến 17h00, ngày 25/03/2020.

6. Địa điểm phát hành HSMCG: Công ty Cổ phần Thiết bị Việt Nhật. Đ/c: Số 12B, đường số 6, khu phố 6, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM. Điện thoại: 028. 3724 5004; Fax: 028. 3724 5005. Liên hệ: Trần Thị Thanh Ngân - Tel: 0347628150; Email: thanhngan@vijaco.vn.

7. Thời điểm đóng chào giá: 17h00, ngày 25/03/2020.