(BĐT) - Dịch vụ môi trường là một ngành đặc trưng và mang ý nghĩa xã hội to lớn. Thời gian qua, tại Việt Nam, nhiều nhà đầu tư tư nhân đã tham gia đầu tư các nhà máy xử lý rác, trong đó có cả những nhà máy điện rác. Tuy nhiên, quá trình thu hút tư nhân tham gia đầu tư vào các dự án này thường gặp khó khăn.
Thiếu quy định về mức phí xử lý rác thải phù hợp ảnh 1

Ông Đoàn Đức Hồng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành

Một trong những nguyên nhân lớn khiến các nhà đầu tư nhà máy xử lý rác thải không mặn mà khi tham gia đầu tư vào đây là bởi vẫn thiếu cơ chế xác định mức phí thu gom, xử lý rác thải phù hợp. Trong khi đó, vốn đầu tư cho những dự án này thường lớn, thời gian hoàn vốn dài.

Thực tế cho thấy, hiện Nhà nước chưa ban hành một mức giá cụ thể nào đối với xử lý rác thải. Mức giá xử lý rác thải vẫn do các địa phương ban hành, thường rất thấp và mức giá có sự chênh lệch giữa các địa phương. Điều này khiến các nhà đầu tư tư tư nhân không mặn mà vì nếu đầu tư sẽ thua lỗ.

Theo tính toán của chúng tôi, để một nhà đầu tư có lãi khi tham gia đầu tư các nhà máy xử lý rác thải thì mức phí xử lý rác thải ít nhất cũng phải khoảng 20 USD/tấn (tương đương 450.000 - 650.000 đồng/tấn), mức giá này thấp hơn rất nhiều lần so với mức giá trên thế giới. Tuy nhiên, hiện nay, mặc dù nhiều địa phương kêu gọi nhà đầu tư tư nhân tham gia đầu tư các nhà máy xử lý rác nhưng mức phí xử lý rác thải lại rất thấp, khoảng hơn 230.000 đồng/tấn. Với mức giá này nhà đầu tư không thể thực hiện được.

Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn, tăng cường thu hút đầu tư tư nhân tham gia đầu tư nhiều hơn vào các nhà máy xử lý rác thì rất cần Nhà nước ban hành một mức giá phù hợp trong xử lý rác thải.