TCT Công nghiệp Sài Gòn lãi 133 tỷ đồng trong 6 tháng

(BĐT) - Căn cứ báo cáo tài chính bán niên, 6 tháng đầu năm 2016, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV đạt 133 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 10 tỷ đồng so với kết quả cùng kỳ năm 2015. 

Tuy tăng trưởng về lợi nhuận, nhưng doanh thu thuần của Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2016 lại giảm gần 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015, đạt 1.591 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng trưởng có được nhờ việc cải thiện tỷ trọng giá vốn, và tăng doanh thu tài chính trong kỳ.

Là doanh nghiệp trực thuộc UBND TP.HCM, trong nửa đầu năm 2016, Tổng công ty đã nộp ngân sách số tiền gần 1.500 tỷ đồng, không thua kém là bao so với doanh thu đạt được. Trong đó, có tới 1.144 tỷ đồng là thuế TTĐB.

Được biết, một trong những sản phẩm của Tổng công ty là thuốc lá với các thương hiệu chính Caraven *A*, Fine, Khánh Hội, Bến Thành… Đó là nguyên nhân chính khiến Tổng công ty bị “đánh” mức thuế TTĐB cao đến vậy. Năm 2016, thuế TTĐB đối với sản phẩm thuốc lá chính thức tăng lên mức 70%, từ mức 65% trước đó.           

Chuyên đề