Tasco khởi sắc nhờ bất động sản

(BĐT) - Quý II/2016, Công ty CP Tasco chính thức báo lãi gần 75 tỷ đồng, vượt xa con số cùng kỳ năm 2015 (18,4 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng, Tasco lãi ròng 159 tỷ đồng trong khi nửa đầu năm 2015 con số đạt được chỉ ở mức 24 tỷ đồng.

Trong riêng quý II, mảng kinh doanh bất động sản đã mang lại tới 568 tỷ đồng doanh thu cho Tasco (cùng kỳ chỉ đạt 822 triệu đồng). Hoạt động thu phí mặc dù giảm về tỷ trọng, nhưng vẫn mang lại gần 105 tỷ đồng doanh thu cho Tasco, bằng 2,6 lần doanh thu phí quý II/2015.

Kết quả kinh doanh khởi sắc của Tasco có được ngay cả trong tình hình chi phí lãi vay tăng vọt trong kỳ, từ mức 21 tỷ đồng quý II năm ngoái lên gần 61 tỷ đồng quý II năm nay. Tasco có số dư vay nợ ngắn và dài hạn cuối quý II/2016 đạt 3.680 tỷ đồng, trong đó phần lớn là vay nợ dài hạn do đặc thù kinh doanh của Công ty.

Lượng tiền mặt của Tasco dồi dào đến mức tại thời điểm cuối quý II, Công ty có khoản cho vay ngắn hạn 300 tỷ đồng. Bên cạnh đó là số dư tiền và tương đương tiền 454 tỷ đồng, giảm 122 tỷ đồng so với số dư đầu năm.

Chuyên đề