TASCO muốn chi 3.000 tỷ đồng để xây khu đô thị

(BĐT) - Công ty CP TASCO cho biết sẽ xin ý kiến cổ đông về việc đầu tư Dự án Khu đô thị tại Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội có tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, dự kiến tổ chức vào ngày 24/6 tới.

HĐQT Công ty CP TASCO cũng đề nghị cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc ký kết các hợp đồng dự án, các hợp đồng khác và các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc thực hiện dự án trên.

Bên cạnh việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án mới, HĐQT Công ty còn đề nghị điều chỉnh mục đích sử dụng 399,9 tỷ đồng từ đợt tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Từ năm 2010 đến nay, vốn điều lệ của Công ty CP TASCO đã tăng từ 349,9 tỷ đồng lên 1.684 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng từ 737 tỷ đồng lên 2.122 tỷ đồng; tổng giá trị tài sản của Công ty cũng tăng từ 4.770 tỷ đồng lên 7.086 tỷ đồng. Ngoài những ngành nghề đã đăng ký, Công ty còn bổ sung một số ngành nghề kinh doanh như đầu tư công nghệ thu phí, đầu tư bệnh viện…    

Chuyên đề