(BĐT) - Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen vừa thông báo đăng ký bán ra 15 triệu cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG). Giao dịch được thực hiện qua thỏa thuận và khớp lệnh từ 3/6 - 2/7/2020.

Trước giao dịch, Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen nắm giữ hơn 108 triệu cổ phiếu HSG, tương đương tỷ lệ 24,3%. Nếu thực hiện bán ra thành công, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại HSG sẽ giảm về 20,95%, tương đương hơn 93 triệu cổ phiếu.

Theo Báo cáo tài chính bán niên thuộc niên độ 2019 - 2020 (từ 1/10/2019 đến 31/3/2020), Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 12.355 tỷ đồng, giảm 15%; lợi nhuận sau thuế gần 383 tỷ đồng, tăng 229% so với cùng kỳ niên độ 2018 - 2019.