(BĐT) - Công ty CP Sợi Thế Kỷ (mã chứng khoán: STK - sàn HOSE) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ là 15%. Ngày thanh toán dự kiến là 2/8/2021.

Như vậy, với 68,19 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng gần 102,3 tỷ đồng cho cổ đông trong đợt trả cổ tức này.

Trước đó, quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 567 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng, lần lượt giảm 8,1% và tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông kế hoạch doanh thu 2.358 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 248 tỷ đồng; lần lượt tăng 28% và 72% so với thực hiện năm trước. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 24% kế hoạch doanh thu và 28% chỉ tiêu nhuận năm.