SMB tạm ứng cổ tức tỷ lệ 25%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã chứng khoán: SMB) vừa có quyết nghị thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020.

Theo đó, tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 25%, tương ứng 2.500 đồng/cổ phiếu. Hình thức chi trả bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/10/2020. Ngày chi trả cổ tức là ngày 10/11/2020.

Được biết, với 29,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến sẽ chi ra 74,5 tỷ đồng trả cổ tức. Tính tới 30/9/2020, doanh nghiệp sở hữu 76,7 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, 70 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Theo báo cáo tài chính lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 870 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 136 tỷ đồng, lần lượt giảm 24,7% và 31,5% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Như vậy, Công ty đã thực hiện được 84% chỉ tiêu doanh thu và vượt 29% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Chuyên đề