#SMB
SMB tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 25%

SMB tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 25%

(BĐT) - Ngày 25/10 tới, Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã chứng khoán: SMB) sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ 25%. . Thời gian thanh toán vào ngày 5/11.
Năm 2021, SMB đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 23,3%

Năm 2021, SMB đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 23,3%

(BĐT) - Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã chứng khoán: SMB) công bố kế hoạch năm 2021 với doanh thu là 1.315 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 152,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,94% và giảm 23,3% so với thực hiện trong năm 2020.

SMB tạm ứng cổ tức tỷ lệ 10%

SMB tạm ứng cổ tức tỷ lệ 10%

(BĐT) - Ngày 23/12 tới, Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã chứng khoán: SMB) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 4/1/2021.

SMB tạm ứng cổ tức tỷ lệ 25%

SMB tạm ứng cổ tức tỷ lệ 25%

(BĐT) - Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã chứng khoán: SMB) vừa có quyết nghị thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020.