(BĐT) - Ngày 25/10 tới, Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã chứng khoán: SMB) sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ 25%. . Thời gian thanh toán vào ngày 5/11.

Với hơn 29,84 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 74,61 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2021, doanh thu thuần của SMB đạt 220 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí Bia Sài Gòn - Miền Trung ghi nhận lãi sau thuế đạt 20 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cho biết, lợi nhuận quý III sụt giảm do ảnh hưởng việc giãn cách xã hội của dịch bệnh Covid-19 nên sản lượng tiêu thụ bia giảm 15 triệu lít so với cùng kỳ 2020.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 8,3% so với cùng kỳ xuống còn 816 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 123,17 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 97,7 tỷ đồng, giảm 11% so với 9 tháng năm 2020.