(BĐT) - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty CP SIMCO Sông Đà cho thấy, doanh nghiệp này lỗ hơn 36 tỷ đồng trong khi năm 2015 lãi 4,3 tỷ đồng.

SIMCO Sông Đà cho biết, nguyên nhân sự sụt giảm mạnh này chủ yếu do Dự án Đường bao phía Tây và kết cấu hạ tầng đô thị hai bên đường bao phía Tây Hà Tĩnh (quy mô 83,5 ha, được chia làm 3 giai đoạn đầu tư) bị kéo dài tiến độ thi công nên lợi nhuận gộp của hoạt động xây dựng bị âm, chi phí ban quản lý bị cắt giảm không được quyết toán. Mặt khác, phần giá trị chênh lệch tăng được hưởng theo quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh đến nay Công ty vẫn chưa được quyết toán làm ảnh hưởng đến số liệu hiệu quả Dự án tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2016.

Ngoài ra, trong kỳ, Công ty còn phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính vào công ty con, dẫn đến kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh so với năm trước.