Sẽ có 3 nghị định xử phạt vi phạm hành chính về môi trường

(BĐT) - Hội nghị phổ biến cam kết về tài nguyên và môi trường trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) và tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tại Hội nghị, ông Lê Văn Hợp, Vụ trưởng Vụ pháp chế thuộc Bộ TN&MT cho biết, Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế; đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trở thành thách thức lớn. Yêu cầu về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, hội nhập kinh tế quốc tế đang là nhiệm vụ nặng nề đặt ra cho các cơ quan của Chính phủ và nhân dân. Để các quy định về TN&MT phù hợp với các cam kết trong các FTA mà Việt Nam đã tham gia, thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này.

Cũng theo ông Hợp, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT là một nhiệm vụ mới triển khai khoảng 3 năm trở lại đây, tuy nhiên theo đánh giá bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định. Bộ TN&MT đã tham mưu Chính phủ ban hành 3 nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT.              

Chuyên đề

Kết nối đầu tư