(BĐT) - Công ty Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa công bố báo cáo tài chính sau khi được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện kiểm toán. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 522,8 tỷ đồng, giảm 55% so với con số 1.208 tỷ đồng theo báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty tự lập.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giải trình của CII cho biết, nguyên nhân dẫn đến sai lệch trên do khác biệt về quan điểm giữa đơn vị kiểm toán và Công ty liên quan đến việc ghi nhận doanh thu và chi phí.

Cụ thể, sau khi ký hợp đồng, xác nhận giá bán và các thủ tục hành chính kết thúc vào đầu năm 2020 (trước thời điểm báo cáo phát hành) cùng với việc khách hàng đã đặt cọc không hoàn lại và dòng tiền về CII đã diễn ra vào năm 2019 nên CII đã ghi nhận doanh thu. Tuy nhiên, theo quan điểm của đơn vị kiểm toán, các doanh thu này phải được hạch toán vào năm 2020.