Sắp có tiêu chí phân hạng chung cư

Sắp tới, chung cư thương mại và chung cư tái định cư có thể được phân hạng theo ba bậc là A, B,C. Đây là một trong những điểm chính của dự thảo thong tư về phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư, vừa được Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng lấy ý kiến doanh nghiệp, cuối tuần qua.
Sắp có tiêu chí phân hạng chung cư

Chuyên đề