Quý IV/2022, lợi nhuận Afiex giảm 91,9%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Afiex, mã chứng khoán: AFX) ghi nhận doanh thu tăng 152,3% và lợi nhuận giảm 91,9% trong quý cuối năm 2022.

Cụ thể, trong quý IV/2022, Afiex ghi nhận doanh thu đạt 622,55 tỷ đồng, tăng 152,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1,37 tỷ đồng, giảm 91,9%.

Lũy kế trong năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.612,06 tỷ đồng, tăng 110,5% và lợi nhuận sau thuế đạt 28,52 tỷ đồng, tăng 35,6% so với năm 2021.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 2.194,48 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 52,49 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 35,2 tỷ đồng, Công ty chỉ hoàn thành được 67,1% kế hoạch lợi nhuận.

Chuyên đề