Quý IV/2021, GTN báo lãi giảm 22,1%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP GTNFoods (mã chứng khoán: GTN) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV /2021 với doanh thu đạt 719,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 55,34 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,6% và giảm 22,1% so với cùng kỳ.

Luỹ kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.928,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 213,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,6% và giảm 13,3% so với năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần là 3.073 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 244 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, Công ty chỉ hoàn thành 87,6% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của GTN tăng 11,2% so với đầu năm lên 4.653,7 tỷ đồng.

Chuyên đề