Quý III/2021, DBC báo lãi giảm 64%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) công bố ước tính tình hình kinh doanh quý III/2021 với doanh thu đạt 4.133 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 138 tỷ đồng, lần lượt tăng 56% và giảm 64% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Công ty ước tính doanh thu đạt 13.669 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 718 tỷ đồng, lần lượt tăng 93% và giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 15.439 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 827 tỷ đồng.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, ước tính doanh nghiệp hoàn thành 89% kế hoạch doanh thu và 87% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Chuyên đề