• DBC tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20%

    14/09/2021 15:48

    (BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2021, tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/9 và ngày thanh toán dự kiến là 23/11/2021.
  • Quý II/2021, DBC báo lãi giảm 46,5%

    20/07/2021 08:27

    (BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 2.596,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 214,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và giảm 46,5% so với cùng kỳ năm trước.

chuyên đề

Kết nối đầu tư