(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2021, tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/9 và ngày thanh toán dự kiến là 23/11/2021.

Như vậy, với 115,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ trả tổng cộng 230,48 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông trong đợt tạm ứng này.

Về hoạt động kinh doanh, quý II/2021, Công ty đạt 2.596,4 tỷ đồng doanh thu và đạt 214,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 17% và giảm 46,5% so với quý II/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 5.070,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 579,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,1% và giảm 22,7% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 15.439 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 827 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 70,1% kế hoạch lợi nhuận năm.