(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa đồng ý cho Công ty CP Điện gió Liên Lập được thuê đất để thực hiện Dự án Nhà máy Điện gió Liên Lập - 48MW.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Tỉnh quyết định cho Công ty CP Điện gió Liên Lập thuê 310.121,3 m2 đất để thực hiện Dự án, tại xã Tân Lập và xã Tân Liên với thời hạn thuê đất đến ngày 24/1/2069. Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Vị trí ranh giới thuê đất được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/2.000 được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 24/2/2021.