(BĐT) - Quyền sử dụng 25 ô đất (tổng diện tích 5.050,60 m2) thuộc quy hoạch nhóm nhà ở tại Khu 3, phường Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đang được bán đấu giá với tổng giá khởi điểm 44,6 tỷ đồng.

Các lô đất đấu giá có diện tích 180 - 300 m2/lô đất; đơn giá khởi điểm là 8,16 - 9,55 triệu đồng/m2.

Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ và nộp hồ sơ hợp lệ từ 24/5 - 10/6/2022. Đối tượng tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (trừ trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016).

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên; dự kiến tổ chức ngày 13/6/2022 tại Hội trường tầng 2 trụ sở UBND phường Quang Trung (số 1 Đinh Tiên Hoàng, phường Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).