Quảng Ngãi: Khát vọng bứt phá

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Định hình không gian, tầm nhìn phát triển thể hiện qua cấu trúc 4 hành lang kinh tế chiến lược và 6 không gian kinh tế động lực tại Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ngãi sẽ từng bước thực hiện khát vọng bứt phá, trở thành hạt nhân tăng trưởng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Quảng Ngãi: Khát vọng bứt phá

Để thực hiện mục tiêu này, Quảng Ngãi đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào những động lực tăng trưởng, đó là ngành năng lượng, công nghiệp và du lịch, tận dụng mọi nguồn lực để tăng tốc, vươn lên…

Chuyên đề