Quảng Nam: Không gia hạn, điều chỉnh nhiều lần dự án DATQUANG RIVERSIDE và Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chậm nhất đến hết tháng 6/2022, thị xã Điện Bàn báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam kết quả bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án DATQUANG RIVERSIDE và Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2); trường hợp chủ đầu tư không phối hợp, kéo dài thời gian thực hiện dự án, đề xuất hướng xử lý, không gia hạn điều chỉnh nhiều lần.

Ngày 26/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang ký các quyết định cho phép giãn tiến độ hai dự án bất động sản tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Một phần diện tích Dự án DATQUANG RIVERSIDE

Một phần diện tích Dự án DATQUANG RIVERSIDE

Theo đó, tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE, diện tích gần 8 ha tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đến hết tháng 12/2022 hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ Dự án (giãn tiến độ thêm 12 tháng so với tiến độ đã được UBND Tỉnh gia hạn tại Công văn số 3165/UBND-KTN ngày 10/6/2020; giãn tiến độ 36 tháng so với tiến độ đã được UBND Tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 26/6/2017).

Đồng thời, thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Thống nhất (giai đoạn 2) có diện tích 11,9 ha phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn đến hết tháng 11/2022 hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ Dự án (giãn tiến độ thêm 19 tháng so với tiến độ đã được UBND Tỉnh gia hạn tại Công văn số 3167/UBND-KTN ngày 10/6/2020; giãn tiến độ 43 tháng so với tiến độ đã được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 5485/UBND-KTN ngày 11/10/2017).

Và diện tích gia hạn Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2- màu tím)

Và diện tích gia hạn Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2- màu tím)

Quyết định yêu cầu chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam và Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành (có trụ sở tại đường Lê Lợi, TP. Đà Nẵng) phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Điện Bàn, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các phòng, địa phương, đơn vị liên quan thuộc thị xã Điện Bàn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để được giao đất, thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan và tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo tiến độ điều chỉnh nêu trên.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang, đối với các dự án gia hạn, giãn tiến độ này, chủ đầu tư không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên danh, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện ký hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc các khoản giao dịch về nhà ở hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án theo quy định tại Khoản 8 Điều 6 Luật Nhà ở và Khoản 5 Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản tại dự án; thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư tiếp theo của dự án theo đúng quy định; ký phụ lục cam kết tiến độ, trong đó, quy định thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thời gian triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo thị xã Điện Bàn khẩn trương chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, ổn định cuộc sống cho nhân dân trong vùng dự án, dứt điểm bàn giao mặt bằng diện tích đất còn lại để triển khai thi công, hoàn thành toàn bộ dự án.

Chậm nhất đến hết tháng 6/2022 báo cáo UBND Tỉnh, cơ quan liên quan về kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong trường hợp địa phương không hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư không phối hợp, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án, đề xuất hướng xử lý, không gia hạn điều chỉnh nhiều lần.

Chuyên đề