#UBND tỉnh Quảng Nam
Quảng Nam đầu tư 15 tỷ đồng trồng cây xanh

Quảng Nam đầu tư 15 tỷ đồng trồng cây xanh

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Dự án thuộc nhóm C, tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Nam, thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2026.
Quảng Nam: Không gia hạn, điều chỉnh nhiều lần dự án DATQUANG RIVERSIDE và Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2)

Quảng Nam: Không gia hạn, điều chỉnh nhiều lần dự án DATQUANG RIVERSIDE và Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2)

(BĐT) - Chậm nhất đến hết tháng 6/2022, thị xã Điện Bàn báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam kết quả bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án DATQUANG RIVERSIDE và Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2); trường hợp chủ đầu tư không phối hợp, kéo dài thời gian thực hiện dự án, đề xuất hướng xử lý, không gia hạn điều chỉnh nhiều lần.
Đường ven biển Võ Chí Công đang trong diện có nguy cơ bị điều chuyển vốn vì giải ngân đầu tư công chậm. Ảnh Internet

Quảng Nam xin giữ lại 190 tỷ đồng Dự án đường ven biển Võ Chí Công

(BĐT) - Tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo về nguyên nhân chậm trễ trong việc giải ngân vốn đầu tư công tại Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công), đồng thời đề xuất Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho địa phương giữ lại phần vốn hơn 190 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án này.