Quảng Nam thanh tra mua sắm trang thiết bị y tế chống Covid-19

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, điều chỉnh giảm 1 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, khai thác quỹ đất, đầu tư xây dựng cơ bản tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Ninh. Tỉnh bổ sung 1 cuộc thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, Quảng Nam có kế hoạch thanh tra kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng với 13 đối tượng thanh tra và 5 cuộc thanh tra thủ trưởng năm 2020.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư